Your Slogan Goes Here

sl-SIit-IT

Osebna izkaznica

Ime projekta: ZBORZBIRK: Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (standardni projekt)

Financiranje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Vrednost: 999.725,00 evrov

Trajanje: 30 mesecev (1. 10. 2012–31. 3. 2015)

Območje projektnih dejavnosti: Kanalska dolina, Rezija, Nadiške in Terske doline na italijanski ter Gornjesavska dolina, Tolminsko, Kambreško, Lig in Brda na slovenski strani

Vodilni partner: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica

Zasnova projekta in partnerstva: dr. Mojca Ravnik

Vodenje: dr. Špela Ledinek Lozej

Partnerji:

  • Univerza v Vidmu
  • Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
  • Občina Kobarid
  • Občina Brda
  • Občina Kanal ob Soči
  • Gornjesavski muzej Jesenice
  • Občina Bardo
  • Občina Tipana
  • Občina Podbonesec
  • Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena