Your Slogan Goes Here

sl-SIit-IT

Zasnova projekta

Projekt je zasnovan v petih delovnih sklopih: (1) koordinacija in upravljanje projekta, (2) evidentiranje in popisi zbirk, videozapisi in študije, (3) zgodbe predmetov, pripovedništvo, dialektološka in etnološka predstavitev regij, (4) ureditev etnoloških zbirk in vzpostavitev turistično-informacijskih točk, in (5) komunikacijski načrt.

DS 1: Koordinacija in upravljanje projekta

DS 1 obsega strokovno, finančno in administrativno delo, nujno za uspešno izvedbo projekta. Projektni partnerji redno poročajo o svojih aktivnostih in pripravljajo poročila o rezultatih in izvajanju aktivnosti.

DS 2: Evidentiranje in popisi zbirk, videozapisi in študije

V okviru DS 2 sodelavci izdelujejo strokovno dokumentacijo kulturne dediščine, ki jo dopolnjujejo tudi z dokumentacijo na avdiovizualnih medijih. Urejajo podatkovno bazo s popisom predmetov, fotografijami in metapodatki izbranih zbirk. Predmete predstavljajo tudi z video zgodbami. Za turistično-informacijske točke, zbiratelje, muzeje, strokovne in druge institucije ter za predstavitev zbirk na spletni strani restavrirajo arhivske filmske in video posnetke na različnih nosilcih.

DS 3: Zgodbe predmetov, pripovedništvo, dialektološka in etnološka predstavitev regij

V okviru DS 3 sodelavci dokumentirajo kulturno dediščino in jo skušajo ohraniti vsaj v digitalizirani obliki. Pričevanja predmetov o kulturi, načinu življenja in narečju katalogizirajo in kontekstualizirajo. Pripravljajo izbor pripovedi in strokovna besedila za zloženke, knjižni vodnik po zbirkah, strokovni zbornik, zgoščenke, srečanja zbiralcev, strokovne konference ter objavo na spletni strani.

DS 4: Ureditev etnoloških zbirk in vzpostavitev turistično-informacijskih točk

V okviru DS 4 sodelavci javnost seznanjajo z dediščino in izročilom območja, urejajo in opremljajo prostore za zbirke ter postavljajo zbirke za ogled. Muzeološko urejajo zbirke v Bardu, Trinku, Prosnidu, Čarnem Varhu, Livku, na Dobrovem, Kambreškem, v Melinkih, Tipani, na Tarčmunu, v Bijačah, Gorenjem Tarbilju, Ukvah in Reziji. Vzpostavljajo tudi turistično-informacijske točke v Ukvah, Reziji, Bardu, Prosnidu, Bijačah, Čarnem Varhu, Gorenjem Tarbilju, na Tarčmunu, v Ratečah, na Livku in Kanalu.

DS 5: Komunikacijski načrt

Poleg skrbi za medsebojno komunikacijo in izmenjavo izkušenj sodelavci prek spletne strani, množičnih občil, delavnic in konferenc seznanjajo in osveščajo javnost o pomenu kulturne dediščine ter njenem potencialu za razvoj kulturnega turizma in čezmejno povezovanje, pa tudi o pomenu tovrstnih projektov za ohranjanje kulturne dediščine. Vzpostavljajo in vzdržujejo mrežo zbiralcev za uspešnejšo in učinkovitejšo izmenjavo izkušenj in znanja. Izobražujejo zbiralce o osnovah muzeologije in konservatorstva. Pripravljajo slovensko-italijanski knjižni vodnik po zbirkah, zgibanko o zbirkah, plakat, zgoščenko z rezijanskimi pravljicami ter zbornik strokovnih prispevkov o pomenu zbirk in v njih zbrane kulturne dediščine za razvoj obmejnega območja. Vzpostavljajo podatkovno bazo in spletno stran projekta s katalogi, besedili in avdiovizualnimi posnetki.