Your Slogan Goes Here

sl-SIit-IT

Podobe

Fotografija

Izdelovanje lesenih grabelj

Fabio Trinco prikaže del postopka izdelave lesenih grabelj.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Fabio Trinco
Snema/sprašuje/zapisuje:  Andrej Furlan
Kraj dokumentiranja:  Tarčmun / Tercimonte
Datum dokumentiranja:  25. februar 2014
Montaža posnetka:  Miha Peče
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1037
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=CTqqjg55cqg
Fotografija

Merjenje mleka

Prikaz merjenja količine mleka z mero, neke vrste rovaša, palice. Ker je za sirjenje potrebna večja količina mleka, so k hiši, pri kateri so sirili, sovaščani prinašali mleko. Količino mleka, ki so ga prinesli k tistemu, ki je bil na vrsti za sirjenje, so zarezali na mero. Vsaka hiša je imela svojo mero, označeno s hišno številko. Ko so sirili pri drugi hiši, so sovaščani vrnili posojeno količino mleka. Ko so vrnili, so pobrisali zareze za dolg ter označili morebitne presežke. V Logjeh so si s pomočjo mere posojali in vračali mleko do leta 1995.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Marta Mazora, Alda Rosič, Zdravko Mazora
Snema/sprašuje/zapisuje:  Renata Lapajne, Zdravko Mazora
Kraj dokumentiranja:  Logje
Datum dokumentiranja:  22. 11. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1012
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=xyDeouSgRhU
Fotografija

Muzejska zbirka Mazora Breginj

Pri Mazorovih v Breginju je z zbiranjem in zbirko, urejeno v pritličju hiše, povezana vsa družina. Oče Valentin - Zdravko Mazora je pričel zbirati predmete etnološkega značaja po potresu leta 1976, ko se je tedaj še močno prisotna dediščina tradicionalnega načina življenja breginjskih vasi radikalno spremenila. Spomin na prvo vojno je ohranjen v stari poljski kovačnici »landšmitni«, ki jo je oče Zdravko kupil po prvi vojni in s pridom uporabljal še dolga leta, pa tudi v družinskem izročilu – v zgodbi, kako je stari oče, tudi Valentin, skupaj z vojaki, ki so se umaknili iz Breginja ob italijanski napovedi vojne 23. maja 1915 še isti dan odšel na zbor v Kobarid, od tu na bojišče na Krn, nato pa v Galicijo.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Breginj
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/v8Mb5Sn3s3o
Fotografija

Etnološko-rezbarska zbirka Franca Jerončiča

Franc je začel zbirati relativno pozno, pri šestdesetih letih, veliko predmetov je rešil s smetišč, kamor so jih ljudje, ko jih niso več potrebovali, preprosto odvrgli kot staro šaro. Pravi: »Če bi začel zbirati prej, bi bilo tega bogastva še več. Koder hodim pravim »pravce«, če ne povem naprej, nisem naredil nič, če povem je lahko ena od desetih kej vredna.«
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Melinki
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/PvWY886CZqc
Fotografija

Etnološka zbirka družine Darinke Sirk

Stara briška hiša na Frlanšču je značilna hiša nekdanjih briških kolonov, zgrajena med vinogradi.V hiši se je ohranilo še eno najstarejših značilnih briških ognjišč, nekoliko dvignjenih od tal, na njem pa so postavljene klopi okrog pritličnega kurišča, na katerem se še vedno lahko zakuri ogenj in skuha tradicionalno briško »belo« polento. hiš v Brdih. Spomin na vojaške čase ohranja nekaj vojaških predmetov bivšega lastnika.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Frlanšče v Krasnem
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/YE7-QcaV_iM
Fotografija

Muzej v Dreki

V nekdanji, zdaj opuščeni šoli, ki je tudi sedež kulturnega društva Pro-loco Dreka, je postavljena muzejska zbirka, ki je nastala ob skupnem prizadevanju prebivalcev vasi, da bi ohranili spomin na nekdanje težko življenje v teh beneško-slovenskih vaseh pod Kolovratom. Ohranjeno je kmečko orodje, domači predmeti, orodje in pripomočki mizarja in šivilje, vrsta predmetov za domačo rabo iz časa od 19.stoletja do druge polovice 20.stoletja.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Dreka/Drenchia
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/U72znRJ3Kn8
Fotografija

Zbirka Lukčeva hiša

»Lukčeva hiša« ni le muzejska zbirka, pač pa tudi in predvsem prostor druženja. Ob toplem ognjišču se pogrejemo, spomin na prvo vojno pa je lično postavljen na ogled ob etnološki zbirki na podstrešju hiše. Predmeti iz nekdanje bolnišnice in iz štaba generala Pietra Badoglia na frontni liniji Pušno–Globočak–Kambreško–Kosi nam prikazujejo predvsem osebne zgodbe vojakov.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Kambreško
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/g6kJ7SBXaF8
Fotografija

Muzej rezijanskih ljudi

Muzej rezijanskih ljudi »Naš Museo« trenutno domuje v leseni hiši, postavljeni po potresu 1976. Ohranja in predstavlja etnološko dediščino tradicionalne ljudske kulture Rezije, posebej lepe so ženitovanjske skrinje, značilen predmet pa je krošnjarska skrinja – oprtnik, ki pričuje o nekdanjih poteh rezijanskih ljudi, ki so kot krošnjarji z drobnim blagom nosili naprodaj igle, sukance, gumbe, trakove in podobne stvari od hiše do hiše. Rezijani so bili kot krošnjarji in brusači poznani v 19.in prvi polovici 20. stoletja daleč v po slovenskem in avstrijskih deželah, po prvi vojni v italijanskih in jugoslovanskih krajih. Muzej Muzej ohranja, posreduje in promovira tudi nesnovno in živo dediščino rezijanske ljudske kulture.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Bila /San Giorgio
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/2avvfQKlrCc
Fotografija

Muzejska zbirka Posočje 1915–1917

Količina predmetov, zbranih v zbirki pokojnega Ivana - Janka Šavlija, preseneča in simbolično nakazuje količino ostalin in obsežnost dogodkov, ki so sestavljali etnologijo in zgodovino Posočja pred in med prvo svetovno vojno.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Idrsko
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/bGWlDIIvbvM
Fotografija

Muzejska zbirka Stol 1915–1917

Zdravko Marcola v svoji zbirki, podobno kot večina zbiralcev, združuje etnološki in vojni del zgodovine Breginjskega kota. Predmeti iz prve svetovne vojne so postavljeni ob predmete etnološke zbirke v vitrine na podnožjih nekdanjih vojaških postelj. Kolaž fotografij v oknu pa odseva sence nekdanjih časov in ljudi, ki so krojili zgodovino teh krajev.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Breginj
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/-XDYaGgPlfU
Fotografija

Jugova zbirka

Pokojni Pavle Levpušček je bil eden prvih zbiralcev na Kanalskem. Zbral je marsikatero »stvar«, ki je zastarela in zapuščena ostajala na kmetijah, tako etnološke predmete kot vojaške iz prve in druge svetovne vojne. Pavleta se bomo spominjali po vedrini in življenjski modrosti, zabeljeni s humorjem, ki nam ga je, obiskovalcem, še v visoki starosti naklonil kot posebno darilo ob obisku.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Seniški breg
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/C2_AS0O6ozQ
Fotografija

Zbirka cerkvenih podobic

Marinka Čargo iz Ročinja hrani neverjetno zbirko več kot 17.000 podobic, »pilščev« kot jim pravi (iz narečno pildek – listič, listek). Podobic iz časa prve svetovne vojne nima veliko, vendar je le dobila nekaj »pilščev« z molitvijo za vojake in srečno vrnitev iz vojske.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Ročin
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/y3SCOwsOw7o
Fotografija

Zbirka razglednic Kanalskega

Slikarja in kiparja Branka Drekonja iz Morskega pri Kanalu zanima veliko stvari – večinoma jih povezuje s svojo umetniško kreativnostjo. V zbirateljstvu ga je prav tako zanimala vrsta tematik, vendar se je končno osredotočil na razglednice Kanala in okoliških krajev.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Morsko
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/bcLiCEvbLCM
Fotografija

Zbirka Zorana Šuligoja

»Pomembno je druženje« pravi Zoran Šuligoj, dolgoletni član društva »Soška fronta«, ki se od leta 1993 posveča raziskovanju in ohranjanju ostalin prve svetovne vojne, ne le predmetov, tudi poti, jarkov, kavern in posameznih spomenikov. Zbirka, postavljena v prostorih info točke na železniški postaji v Kanalu, s predmeti in slikami osvetljuje tedanje čase.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Kanal
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/guWgwnc9DFo
Fotografija

Zgodovinski muzej Balus

Matteo Balus je zbirko predmetov in fotografij iz prve svetovne vojne postavil v posebej urejenem prizidku domače hiše v Gornjem Tarblju. Po zbirki nas, če Mattea ni doma, z veseljem pospremi njegov oče Sergio Balus. Zbirka je urejena na muzejski način, s podnapisi in opisi v italijanskem jeziku posameznih tematik iz časa prve svetovne vojne, posebej n.pr. bitka pri Kobaridu, preboj 24.oktobra 1917 in tragična bilanca – zaključek preboja. Namen muzeja je, kot pravi Matteo v zloženki, ohraniti spomin na ljudi, ki so se med seboj bojevali v teh območjih, s častjo in spoštovanjem. Posebna zanimivost muzeja so fotografije kralja Viktorja Emanuela III na obisku v Nediških dolinah.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Gorenji Tarbilj/Tribil Superiore
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/zlc33MvYAYU
Fotografija

Muzej brusačev

spomin na nekdanja popotovanja z brusi ohranili v izjemno zanimivem muzeju brusačev. Značilne krošnje »krösma« z brusom v leseni skrinji, ki so si jo z naramnicami, oprtali na hrbet, so ohranjene v različnih oblikah in izvedbah … Vsak brusač – gospodar je imel svojo. Kasneje so jih zamenjale samokolnice in prilagojene brusilnice na kolesih. Danes brusačev tako rekoč ni več in poklic je le še spomin. Vendar nekdanji brusači iz Društva brusačev Solbica še z veseljem pokažejo, kako se nabrusi nož ali škarjice, popravi dežnik in celo z žico oplete glineno posodo. Brusači so brusili tudi med prvo svetovno vojno. Spomin nanje ohranja slika brusačev med italijanskimi vojaki.
Tip:  Videoposnetek
Snema/sprašuje/zapisuje:  Ivo Saksida, AVP S Dornberk
Kraj dokumentiranja:  Solbica/Stolvizza
Datum dokumentiranja:  2014
Video:  https://youtu.be/jGLlJApxuxA
Fotografija

Zbirka v Prosnidu (Pričevanja kmečke kulture)

V Prosnidu si lahko ogledamo muzejsko zbirko v župnišču in črno kuhinjo. V treh župnijskih prostorih so na ogled predmeti za vsakdanjo rabo, povezani z vaškim kmečkim življenjem, o pustu v teh vaseh pripovedujejo značilni pustni liki, kot so na primer pejoner, plahutar, tabar, te liepe, predmeti iz prve svetovne vojne pa razkrivajo burno zgodovino tega območja. Nekaj so jih našli v okolici vasi, druge so si sposodili iz zbirke v Breginju. V črni kuhinji pa je ohranjena najosnovnejša oblika ognjišča, ki je nizko, dvignjeno za ped, pomaknjeno k steni nasproti vhoda in s štirih strani zamejeno s kamnitimi bloki. Domačinka Maria Miscoria je v tej hiši brez urejenega odvajanja dima, tekoče vode in sanitarij živela do leta 1990.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Alan Cecutti, Evelina Melissa
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Prosnid /Prossenicco
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1028
Video:  https://youtu.be/Yj-LUKGbQtE
Fotografija

Tipanska zbirka (Pričevanja kmečke kulture)

V stalni etnografski zbirki v Tipani, ki je na ogled v občinski dvorani, je okrog 200 predmetov, ki jih je zbral Giuseppe Carloni iz Viškorše, njegov sin Ivano pa jih je podaril občini. Prek materialne kulture so predstavljena nekdanja vsakdanja opravila in delo v teh krajih. Razstavljena so orodja za delo na polju, v hlevu in v gozdu, pastirski in poljedelski predmeti, orodje za predenje in tkanje, potrebščine za predelavo mleka, lovska oprema in mizarsko orodje.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Elio Berra
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Tipana/Taipana
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1027
Video:  https://youtu.be/fVnZQPAD2VE
Fotografija

Dreka

"Na pobudo Društva Kobilja glava, ki deluje na območju Dreke in je leta 2009 v dvorani Občine Kras organiziralo razstavo podobic, je bilo popisanih 222 podobic in tri molitve oziroma verske pesmi v italijanščini, slovenščini in v slovenskem narečju, ki jih hranijo prebivalci Nadiških dolin. Digitalizirane cieglice, kot jim pravijo v krajevnem
govoru, hrani Graziano Podrecca, sodelavec Študijskega centra Nediža. Muzej, ki ima svoj sedež v nekdanji osnovni šoli v Trinku v občini Dreka, je nastal na pobudo Društva Pro Drechia. V treh sobah so razstavljeni predmeti, ki pričajo o življenju v kraju in okolici. Še posebej zanimivo je orodje, ki se je uporabljalo med obdelovanjem polj, pri delu v gozdovih, košnji, živinoreji in hišnih opravilih. Na ogled so tudi predmeti, dokumenti in fotografije iz 1. svetovne vojne."
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Gabriella Cicigoi
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Dreka/Drenchia
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1034 http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1035
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=81fK1DyLPgE&feature=youtu.be
Fotografija

Zbirka Riccarda Ruttarja

Ustanovitelj zbirke Riccardo Ruttar je začel zbirati gradivo po potresu v Furlaniji leta 1976, zbirko pa dopolnjuje še danes, čeprav zanjo še ni našel primernega razstavnega prostora. Zbrani predmeti so iz različnih krajev Nadiških dolin in iz Furlanije. Med okrog 250 kosi orodja in drugih predmetov jih je največ iz mizarske in sodarske delavnice. To so predvsem obliči različnih oblik in velikosti.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Riccardo Ruttar
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Videm / Udine
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1044
Video:  https://youtu.be/FgZC6IbFV-M
Fotografija

Muzej Vrha Matajurja v Mašerah

Muzej varha Matajura prikazuje vsakdanje življenje v vaseh na pobočju Matajurja. V Gorcovi hiši v vasi Mašere so razstavljeni predmeti, povezani zlasti z ženskim gospodinjstvom ter s šegami in navadami, kot je pust. Zbirka se lahko pohvali tudi s knjižnico, ki hrani raznolike lokalne publikacije.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Luisa Battistig
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Mašere / Masseris
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1046
Video:  https://youtu.be/HIMSs6HBCM8
Fotografija

Mašera -Kovačija

Kovačija Simoneja Dusa je na željo njegovega sina in dediča Valentina Dusa ostala taka, kot je bila v 50. letih 20. stoletja. Zadnji kovač je bil lastnikov ded Michele Dus (1889–1951). Ohranjeno je kovaško orodje, ki ga je v glavnem izdelal prav Simone: kladiva, prebijači, vrezila, kovaške klešče in nakovala. Na ogled je tudi zobozdravniški pribor. Posebnosti sta kovinsko oblikovalo in kovaško ognjišče, kjer so segrevali kose, da so jih lahko obdelali. V kovačnici so izdelovali kovinsko orodje za vsakdanjo domačo rabo, kmečka dela in gradnjo stanovanjskih stavb. Prodajali so ga ne le okrog Matajurja, temveč tudi v obmejne kraje v Slovenijo.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Valentino Dus
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Mašere / Masseris
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1036
Video:  https://youtu.be/SQqtHxjqcbY
Fotografija

Oddo Lesizza

"Oddo Lesizza je med bivanjem v Piemontu začel zbirati fosile in minerale, po vrnitvi domov pa se je lotil zbiranja likalnikov. Nekaj jih je našel doma, v vasi in okolici, nekatere pa je kupil na sejmih oziroma so mu jih prinesli iz drugih evropskih in tudi nekaterih zunajevropskih držav. Zbirko sestavlja več kot 200 likalnikov in drugih predmetov iz vsakdanjega življenja. Zbiralec je likalnike že razstavljal v Vidmu, Čedadu in drugih
furlanskih mestih."
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Oddo Lesizza
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Čedad / Cividale
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1038
Video:  https://youtu.be/37zesrtuyJY
Fotografija

Zbirka Elia Qualizze – Kaluta

"Elio Qualizza je začel zbirati predmete po naključju, ob obnovi domače hiše. Zaradi zbirateljske strasti je v nekdanjem gospodarskem poslopju uredil zbirko predmetov, ki pričajo o materialni kulturi in načinu življenja v vaseh. Povezani so predvsem z vsakdanjim življenjem, gospodinjstvom, delom, izseljevanjem in
vojnami. Ko so ljudje izvedeli za njegov konjiček, so mu veliko predmetov tudi podarili. Večina jih je bila zbrana po potresu v Furlaniji leta 1976."
Tip:  Besedilo
Pripoveduje/poje/govori:  Elio Qualizza
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:  Videm / Udine, Gnidovca / Gnidovizza
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1032
Video:  https://youtu.be/YcXubHAuedg
Fotografija

Gorenji Tarbilj

Zasebno zbirko Mattea Balusa, ki je na ogled od septembra 2008, sestavljajo predmeti in dokumenti o prvi svetovni vojni v Nadiških dolinah. Cilj muzeja je ohraniti spomin na ljudi, ki so se na tem ozemlju tudi proti svoji volji častno in spoštljivo bojevali med seboj. Razstavljeni so osebni in vojni predmeti obeh vojsk, ki so jih našli na tem območju, reprodukcije fotografij in stari dokumenti. Med razstavljenim gradivom je tudi nekaj fotografij kralja Viktorja Emanuela III. med njegovim obiskom v Nadiških dolinah.
Tip:  Videoposnetek
Pripoveduje/poje/govori:  Matteo Balus
Snema/sprašuje/zapisuje:  Marina Cernetig, Giacinto Iussa
Kraj dokumentiranja:   Gorenji Tarbilj / Tribil Superiore
Datum dokumentiranja:  1. 3. 2013
Povezava:  http://as.parsis.si/zborzbirk/zbirka.a5w?zid=1033
Video:  https://youtu.be/_ttp3wfS0o0